Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Cercul Ştiinţific al Studenţilor de la Știinţe Sociale
 
Cercul Ştiinţific al Studenţilor de la Știinţe Sociale
Activităţii

 

Activitatea cercului ştiinţific, se realizează prin întâlniri periodice bilunare ale membrilor săi. Cu ocazia acestor întâlniri, studenţii îşi prezintă temele pe care doresc sa le cerceteze şi aspectele pe care ei doresc sa le aprofundeze, sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate, în scopul de a realiza lucrări ştiinţifice valoroase, cât si de a crea premiza realizării unor lucrări foarte bune de diploma, la absolvirea facultăţii.

La aceste întâlniri pot fi invitate cadre didactice de la Departamentul de Ştiinţe Sociale, cercetători din Universitatea „1 Decembrie 1918" sau din afara acesteia precum si alte categorii de invitaţi in funcţie de natura temelor abordate în activitatea cercului.

În mod constant, membrii cercului sunt informaţi despre manifestările ştiinţifice organizate în ţară şi străinătate, în scopul comunicării si publicării rezultatele cercetării efectuate. De asemenea, studenţii cu cele mai bune lucrări ştiinţifice realizate si publicate, sunt cooptaţi si în colectivele de cercetare ştiinţifică, iniţiate de cadrele didactice ale Facultăţii de Drept si Ştiinţe Sociale.

 

Coordonare activităţii

Activitatea cercului este coordonata de un cadru didactic desemnat de colectivul Departamentului de Ştiinţe Sociale.

Un rol important, în activitatea cercului ştiinţific, îl au cadrele didactice ale catedrei, prin îndrumarea ştiinţifica de specialitate, în scopul de a realiza lucrări de un nivel calitativ ridicat.