Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Cercul Ştiinţific al Studenţilor de la Știinţe Sociale
 
Cercul Ştiinţific al Studenţilor de la Știinţe Sociale
Scop

Cercul ştiinţific al studenţilor de la Ştiinţe Sociale are ca  scop principal iniţierea, pregătirea si participarea studenţilor de la aceasta specializare în activitatea de cercetare ştiinţifică, alături de cadrele didactice ale departamentului.

Cercul ştiinţific  al studenţilor va contribuii de asemenea la valorificarea şi perfecţionarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cursuri şi seminarii, dezvoltarea personală a studenţilor şi va aduce prin realizările membrilor săi contribuţii la dezvoltarea ştiinţelor sociale.

La activitatea Cercului Ştiinţific Studenţilor de la Ştiinţe Sociale participă studenţi de la toate specializările departamentului: Sociologie, Asistenţă Socială, Terapie Ocupaţională.