Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Cercul Ştiinţific al Studenţilor de la Știinţe Sociale
 
Cercul Ştiinţific al Studenţilor de la Știinţe Sociale
Obiective

Principalul obiectiv este atragerea studenţilor în realizarea de lucrări ştiinţifice, comunicarea lor cu ocazia unor simpozioane sau conferinţe naţionale sau internaţionale, publicarea lucrărilor realizate în revistele de specialitate, participarea alături de cadrele didactice în realizarea de proiecte sau contracte de cercetare ştiinţifică